tekst-beoordeling

 Tarieven

 

Lever uw manuscript  getypt in, lettergrootte  12,  en 1,5 regelafstand!

 

Cursus Korte Verhalen schrijven:

Vier lessen waarin de basisvaardigheden voor het schrijven van een kort verhaal worden toegelicht. Iedere les heeft een aantal huiswerkopdrachten, waarvan de laatste opdracht ter beoordeling aan de docent wordt toegestuurd.

Prijs: € 150,00 inclusief lesmateriaal. 

 

Cursus Personage, conflict, perspectief:

 

Vier lessen die dieper ingaan op de stoffering van het narratief: welke per-sonages zijn geschikt voor het verhaal? Wat is de functie van het conflict? Het belang van het juiste vertelperspectief? Ook hier heeft iedere les heeft een aantal huiswerkopdrachten, waarvan de laatste opdracht ter beoordeling aan de docent wordt toegestuurd.

Prijs: € 300,00 inclusief lesmateriaal.

 

Bespreking: 

 

Hierbij wordt een afgerond verhaal, novelle of roman beoordeeld: het narratief, de metaforiek, structuur, perspectief, maar ook toon, stijl en spelling; kortom alle facetten van geschreven fictie. Daarbij worden voorstellen gedaan ter verbetering, totdat de tekst publicabel is. (Matige tot slechte teksten worden worden niet in behandeling genomen. Afhankelijk van de omvang van de tekst en hoeveelheid redactiewerk, moet de opdrachtgever rekenen op een bedrag van € 600,00.  bij 60.000 woorden; en navenant duurder dan wel goedkoper; bijvoorbeeld: € 300,00 bij 30.000 woorden. Dit bedrag dient vooruit te worden betaald. Levert u de tekst aan met een lettergrootte van 12 pnt, en met 1,5 regel afstand.

 

Leesverslag:

 

Hierbij wordt verslag gedaan van het ingestuurde materiaal wat betreft narratief, stijl- en spelfouten en wordt advies gegeven wat betreft een eventuele aanbieding bij een uitgeverij. Er worden dus geen expliciete voorstellen gedaan ter verbetering, zoals bij een redactie. Afhankelijk van de hoeveelheid leeswerk en de lengte van het leesverslag, moet de opdrachtgever rekenen op bedrag van € 300,00. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald, waarna per omgaande het leesverslag wordt toegezonden.

 

Redactie:

 

Bij deze ‘uitgebreide redactie’ wordt uitsluitend gekeken naar stijl- en spelfouten en worden correcties voorgesteld, die door de opdrachtgever zelf moeten worden aangebracht. (Dit geldt trouwens ook voor redactie, immers de schrijver heeft het laatste woord.)

Er zijn drie fases bij de einddredactie:

1. controleren op spelfouten, tekstindeling. De auteur dient zelf de spelfouten in te voeren. Immers de schrijver heeft het laatste woord.

2. tweede controle op spelfouten, en beoordeling van het narratief; evenueel met advies voor verbetering.

3. laatste fase: Verder bespreking en advies voor verbetering van het narratief en adviezen voor het aanbieden van het manuscript.

Afhankelijk van de omvang van de tekst en de hoeveel correcties moet men rekenen op € 500,00 tot € 2000,00. Het bedrag wordt vooraf overeengekomen en betaald.

 

Publicatie:

 

SenS-uitgevers heeft een samenwerkingsverband met drukkerij Scanlaser en grafisch ontwerper Wouter Fris. Gedrieën verzorgen wij het aangeboden manu-script. Van allereerste redactie tot en met een verzorgde publicatie in de winkel. Daarnaast wordt het boek de landelijke bibliotheek aangeboden ter bespreking en aanschaf in de bibliotheken van Nederland en België. Ook zal het boek aangeboden worden voor het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

 

Tot slot:

 

De opdrachtgever bepaalt dus uiteindelijk zélf welk bedrag hij/zij aan de opdracht wil besteden. De opdrachtnemer op zijn beurt is zich terdege bewust van het vertrouwen dat hij van de opdrachtgever vraagt. Mede om die reden heeft de opdrachtnemer zich bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam laten inschrijven.

 

Mobiel: 06-573-11-566

N.b.: het is ook mogelijk via facetime/skype overleg te plegen met de redacteur/uitgever voor nadere informatie.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Pietje Sukkel
10 maanden geleden

boebah

SenS-uitgevers - stugerf2@gmail.com - tel: 06-573.11.566 -

Rabobank: tnv: SenS-Uitgevers-Redactie: NL07 RABO: 0341 7154 09.

Kamer van Koophandel Amsterdam: 34.33.27.34