Tussen droom en wat er staat...

Test uw talent
€ 14,90

De mare wil dat er in Nederland een miljoen mensen schrijven of willen leren schrijven. En iedere schrijver die zichelf serieus neemt, wil ook publiceren; schrijven is namelijk een vorm van commu-nicatie, maar het is ook een beroep: eeen dicipline die geleerd kan worden, mits met vodoende talent. Maar hoe weet ik of ik voldoende talent heb? Toen een schrijfstudent mij ooit deze vraag stelde, kwam ik op het idee van dit boek: Tussen droom en wat er staat... Middels een aantal literaire citaten uit de wereldliteratuur en zogenaamde literaire teksten, kan de student de juiste teksten aanwijzen; zij komen uit de wereldliteratuur, maar pas op: som-mige teksten lijken literair, maar zijn het niet. Aan het eind van het boek kunt u vaststellen of u talent heeft of niet. Tevens is er een lijst met sijlfiguren en metaforen in alfbetische volgorde opge-nomen. Door deze test te herhalen na enige tijd, kunnen  docenten vaststellen of hun pupil vorderingen maakt.