Personages, conflict, perspectief door Frans Stüger