Tarieven:

Redactie: 

 

Hierbij wordt een afgerond verhaal, novelle of roman beoordeeld: narratief, de metaforiek, structuur, perspectief, maar ook toon, stijl en spelling; kortom alle facetten van geschreven fictie. Daarbij worden voorstellen gedaan ter verbetering, totdat de tekst publicabel is. Afhankelijk van de omvang van de tekst en hoeveelheid redactiewerk, moet de opdrachtgever rekenen op een bedrag van € 600,00.  Dit bedrag dient vooruit te worden betaald. Mocht blijken dat de onkosten minder zijn dan € 600,00, dan wordt het teveel betaalde teruggestort. Dreigen de redactiewerkzaamheden de € 600,00 te overschrijden, dan wordt eerst contact opgenomen met de opdrachtgever. Deze bepaalt dan of de reactiewerkzaamheden gestopt moeten worden, dan wel kunnen worden voortgezet en tot welk bedrag. 

 

Leesverslag:

 

Hierbij wordt een uitgebreid verslag gedaan van het ingestuurde materiaal wat betreft narratief, stijl- en spelfouten en wordt advies gegeven wat betreft een eventuele aanbieding bij een uitgeverij. Er worden dus geen expliciete voorstellen gedaan ter verbetering, zoals bij een redactie. Afhankelijk van de hoeveelheid leeswerk en de lengte van het leesverslag, moet de opdrachtgever rekenen op bedrag van € 300,00. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald, waarna per omgaande het leesverslag wordt toegezonden.

 

Correctie:

 

Bij deze ‘eindredactie’ wordt uitsluitend gekeken naar stijl- en spelfouten en worden correcties voorgesteld, die door de opdrachtgever zelf moeten worden aangebracht. (Dit geldt trouwens ook voor redactie, immers de opdrachtgever heeft het laatste woord.) Afhankelijk van de omvang van de tekst en de hoeveel correcties moet men rekenen op € 200,00 tot € 300,00. Het bedrag wordt vooraf overeengekomen en betaald.

 

Publicatie:

 

SenS-uitgevers heeft een samenwerkingsverband met drukkerij Scanlaser en grafisch ontwerper Wouter Fris. Gedrieën verzorgen zij het aangeboden manuscript. Van eerste redactie tot en met een verzorgde publicatie in de winkel.

N.b.: het is mogelijk via facetime/skype overleg te plegen met de redacteur/uitgever voor nadere informatie.

 

Tot slot:

 

De opdrachtgever bepaalt dus uiteindelijk zélf welk bedrag hij/zij aan de opdracht wil besteden. De opdrachtnemer op zijn beurt is zich terdege bewust van het vertrouwen dat hij van de opdrachtgever vraagt. Mede om die reden heeft de opdrachtnemer zich bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam laten inschrijven.

 

voor meer informatie: fmstuger@gmail.com

Mobiel: 06-573-11-566